Müşteri İlişkileri

Memnuniyet Yönetimi

  • Müşterimizin isteklerini hızlı, güven verici, açık, şeffaf ve müşteri odaklı bir şekilde çözmeyi taahhüt ederiz.
  • Müşteri isteklerini daima kaliteli hizmet sunma anlayışımızla ele alırız.
  • Müşterilerimizden şikayet aldığımız durumda her şikayeti objektif, özenli ve dikkatli bir şekilde inceler ve bu inceleme sonucunda çözüm sunarız.
  • Şikayet ve öneriler paralelinde de kalıcı iyileştirmeleri sistem ve süreçlerimizde uygularız.
  • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

Kalite Politikamız

  • Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımımızla, vizyon ve misyonumuzu gerçekleştirecek önceliklerimize göre hareket ederiz.
  • Hissedarlarımızın, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, bayilerimizin ve toplumun memnuniyetini sağlamayı hedefleriz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz her alanda sorumluluklarımızın bilinciyle hareket eder, güvenilirliği ve kaliteli hizmeti esas alırız.
  • Kalite düzeyimizi arttıran uygulamaları teşvik eder ve sahip olduğumuz kalite düzeyi ile yetinmeyen bir hizmet anlayışını benimseriz.