İnsan Kaynakları

Ekvator Enerji, faaliyet gösterdiği enerji sektöründeki standartları yukarı taşıyacak müşteri memnuniyeti anlayışını ve cazip elektrik tarifelerini tüm tüketicilerin erişimine sunar. Ekvator İnsan Kaynakları, şirketimizin bu stratejilerinin gerçekleştirilmesinde;

  • Rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının teminini,
  • İnsan Kaynağının sürekli gelişimini ve verimliliğinin artmasını sağlayacak sistemleri geliştirmeyi ve kurumsal prensipler doğrultusunda uygulamayı,
  • Şirket strateji ve değerleri ile örtüşen, performans yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasını sağlamayı hedefler.

 

İnsan Kaynakları Politikamız

 

  • Çalışanlarımızın performansları ve yeteneklerine göre şirket içinde kariyer imkanları sunarız,
  • Çalışanlarımızın haklarını koruruz,
  • Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sunarız,
  • İşe alma, işten çıkarma, ücretlendirme ve performans süreçlerinde yaş, dil, din, ırk, cinsiyet, etnik köken, inanç ve politik görüş açılarından ayrımcılık yapmayız,
  • Çalışanlarımızın enerji sektöründeki uzmanlıklarının gelişimini destekleriz.
 
 

Kariyer

Ekvator Enerji’nin bir parçası olmak ister misiniz?

Türkiye genelinde giderek büyüyen Ekvator Enerji, müşterilerine, hissedarlarına ve çalışanlarına değer katmaya devam ediyor. Üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve deneyimli profesyoneller için sunduğumuz iş olanaklarına başvurmak ve Ekvator Enerji’nin bir parçası olmak ister misiniz?

Güncel iş ilanlarımız aşağıdadır.