Duyurular

  • Gecikme Faizi Oranı

    Faturaların süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 51. Maddesine göre belirlenen aylık orana 2 (iki) puan ilave edilmesi ile bulunacak oranda gecikme faizi ve KDV uygulanacaktır. 21 Temmuz 2022 tarihi itibari ile uygulanacak gecikme faiz oranı aylık %4,5 olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur