Ticarethane Maliyet Bazlı

İşletmenize Tasarruf Sunan

İndirimli

ELEKTRİK TARİFELERİ

Ticarethane Maliyet Bazlı

Maliyetlerinizi piyasa koşullarına göre koruyun.


Tarife Detayları:

  • Yıllık elektrik tüketimi 100.000 kWh ve üzeri olan Serbest Tüketici sınıfındaki tüketiciler Ticarethane Maliyet Bazlı tarifesinden yararlanabilmektedir.
  • Ticarethane Maliyet Bazlı tarifesi “Ticarethane” abone grubundaki tüketicileri kapsamaktadır.
  • Tarife kapsamında Ekvator Enerji’yle 12 aylık sözleşme yapılmaktadır.
  • Enerji birim bedeliniz piyasa maliyetleri doğrultusunda (PTF+YEKDEM) x KBK formülü ile hesaplanarak, fatura oluşturulmaktadır.
  • PTF: Piyasa Takas Fiyatı, ilgili fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ve müşteri tüketimine göre hesaplanmış ağırlıklı ortalama fiyatıdır. EPİAŞ bünyesinde günlük 24 saat esasına göre oluşan elektrik fiyatlarının ilgili aya ait ortalaması alınarak oluşturulan fiyattır.
  • YEKDEM: Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması, EPİAŞ tarafından ilgili dönem için yayınlanan ve enerji birim bedeline ilave edilen tutardır. 
  • Tarife kapsamında son 12 aydaki en yüksek 2 fatura tutarında güvence bedeli alınmaktadır. Güvence bedeli teminat mektubu olarak alınmakta veya faturaya yansıtılarak tahsil edilmektedir.


Ticarethane Maliyet Bazlı tarifesinden yararlanmak için;

Başvuru Formu